Các ứng dụng

Ngành công nghiệp tấm nền gỗ

Dây đai thép cường độ cao thương hiệu Mingke đóng vai trò là thành phần cốt lõi trong nhiều hệ thống quy trình tự động hóa công nghiệp.

Công nghiệp cao su

Dây đai thép cường độ cao thương hiệu Mingke đóng vai trò là thành phần cốt lõi trong nhiều hệ thống quy trình tự động hóa công nghiệp.

Công nghiệp hóa chất

Dây đai thép cường độ cao thương hiệu Mingke đóng vai trò là thành phần cốt lõi trong nhiều hệ thống quy trình tự động hóa công nghiệp.

Công nghiệp thực phẩm

Dây đai thép cường độ cao thương hiệu Mingke đóng vai trò là thành phần cốt lõi trong nhiều hệ thống quy trình tự động hóa công nghiệp.

Đúc phim

Dây đai thép cường độ cao thương hiệu Mingke đóng vai trò là thành phần cốt lõi trong nhiều hệ thống quy trình tự động hóa công nghiệp.

Khác

Dây đai thép cường độ cao thương hiệu Mingke đóng vai trò là thành phần cốt lõi trong nhiều hệ thống quy trình tự động hóa công nghiệp.

Nhận báo giá

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi: